Política de privacitat - Avís legal

Responsable: Qui és responsable de l'processament de dades?

Identitat: Edgar Sánchez Prados (Mind The Ocean)
Domicili social: Ramon Llull, 18, Badalona.
DNI: 53287632-J
Telèfon: 695437528
Correu electrònic: privacy@mindtheocean.com
Contacte: Edgar Sánchez Prados
Nom de domini: https://www.mindtheocean.com

Propòsits: ¿Per quins fins tractem les seves dades?

En compliment de les disposicions del Reglament Europeu 2016/679 Protecció general de dades, l’informem que tractarem les dades que ens proporciona per:

• Gestionar la contractació de serveis que realitza a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
• Enviar periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Mind The Ocean, per qualsevol mitjà (telèfon, correu o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
• Enviar informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
• Complir amb les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, va incloure la prevenció de frau.
• Transferència de dades a organitzacions i autoritats, sempre que siguin necessaris de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
Categories de dades: ¿amb quines dades tractem?
Derivat dels propòsits abans esmentats, en Mind The Ocean gestionem les següents categories de dades:
• Dades identificatives
• metadades de comunicacions electròniques
• Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari proporcioni dades de tercers, declara tenir el seu consentiment i es compromet a transferir la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Mind The Ocean de qualsevol responsabilitat al respecte.
• No obstant això, Mind The Ocean podrà dur a terme les verificacions per verificar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb les regulacions de protecció de dades.

Legitimació: Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

El processament de dades el propòsit és l’enviament de butlletins periòdics (butlletins) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de la part interessada, sol·licitada expressament per dur a terme aquests tractaments, de conformitat amb la normativa vigent.
A més, la legitimitat per al processament de dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basa en el consentiment de l’usuari que envia les seves dades, que pot retirar-se en qualsevol moment, encara que això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i l’obstrucció de processa el que vols fer
Finalment, les dades es poden usar per a complir amb les obligacions legals aplicables Mind The Ocean.

Període de conservació de dades: Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Mind The Ocean conservarà les dades personals dels usuaris només durant el temps necessari per a la realització dels fins per als quals van ser recopilats, sense revocar els consentiments atorgats. Posteriorment, si cal, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris: A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquells proveïdors que brinden serveis a Mind The Ocean poden accedir a les seves dades, com serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui requerida per la regulació o per a l’execució dels serveis contractats.

Mind The Ocean ha signat els corresponents contractes de tractament amb cada un dels proveïdors que brinden serveis a Mind The Ocean, a fi de garantir que aquests proveïdors tractin les seves dades d’acord amb les disposicions de la legislació vigent.

També poden ser assignats a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per a la recaptació de serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la informació: Quines mesures de seguretat implementem per protegir les seves dades?

Per protegir els diferents tipus de dades reflectides en aquesta política de privacitat, portarà a terme les mesures tècniques de seguretat necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

• Xifrat de comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Mind The Ocean.

• Xifrat d’informació en els servidors de Mind The Ocean.

• Altres mesures que impedeixen l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.

En aquells casos en què Mind The Ocean té proveïdors de serveis per al manteniment de la plataforma que estan fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’han regularitzat d’acord amb el compromís de Mind The Ocean amb la protecció, integritat i seguretat dels dades personals dels usuaris.

Drets: Quins són els seus drets quan ens proporciona la seva informació i com pot exercir-los?

  • Té dret a obtenir confirmació sobre si nosaltres en Mind The Ocean estem tractant dades personals que el concerneixen o no.
  • A més, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres raons, les dades ja no siguin necessaris per als fins que es van recopilar.
  • En determinades circumstàncies, pot demanar la limitació del processament de les dades, en aquest cas només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En certes circumstàncies i per raons relacionades amb la seva situació particular, pot oposar-se a el processament de les seves dades. Mind The Ocean deixarà de processar les dades, excepte per raons legítimes convincents, o l’exercici o la defensa de possibles reclams.
  • A més, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments proporcionats en qualsevol moment, sense afectar la legalitat del tractament basat en el consentiment previ al seu retir.
  • Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets, pot comunicar-se amb privacy@mindtheocean.com.

Finalment, l’informem que pot comunicar-se amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclam que sorgeixi de el processament de les seves dades personals.

Modificació de les Polítiques de Privacitat

Mind The Ocean pot modificar aquesta Política de privacitat en qualsevol moment, amb versions successives que es publiquen al lloc web. En qualsevol cas, Mind The Ocean comunicarà amb previ avís les modificacions d’aquesta política que afecten els usuaris per acceptar-les.

Aquesta Política de privacitat ha estat actualitzada per darrer cop a data 17/09/2020. Tots els drets reservats.

Si ho desitja, també pot consultar la nostra Política de Cookies.

Pin It on Pinterest

× Reach us on WhatsApp!